3A Composites piecu punktu misija

Mūsu darbības pamatā ir ilgtpējīgums. Mūsu korporatīvā apņemšanās ekoloģijas sakarā ir apvienota vienā misijā: atbildīgi kopā. Šo misiju mēs ņemam vērā arī darbā ar saviem izstrādājumiem, tāpēc esam ieviesuši piecu punktu klasifikāciju. Ar kategorijām mūsu piecu punktu misijā ir apzīmēti faktori, kas visvairāk ietekmē ilgtspēju. Mūsu nolūks ir dot partneriem caurspīdīgu sistēmu, lai viņi var pieņemt lēmumu par iegādi. Sistēmā uzsvars tiek likts uz materiālu izmantošanu, ogļskābās gāzes procentu, izstrādājumu mūža ciklu un, protams, otrreizējo pārstrādi, ar ko mūsu izstrādājumi īpaši izceļas. Mūsu piecu punktu misijā izstrādājumi tiek vērtēti pēc šīm kategorijām un tiem tiek piešķirti krāsaini punkti. Tādējādi mēs piedāvājam veidu, kā uzskatāmi un ātri var novērtēt 3A Composites ražotos izstrādājumus, inovācijas un uzlabojumus.

Piecu punktu kategorijas

piecu punktu ikona - atjaunojams sastāvs 1. Bioloģiski atjaunojams sastāvs

Paneļu ražošanai tiek izmantotas dažādas izejvielas. Mēs vērtējam, cik daudz mūsu izstrādājumos ir atjaunojamu sastāvdaļu. Mūsu mērķis ir palielināt šo sastāvdaļu īpatsvaru, cik vien iespējams.

piecu punktu ikona - atkārtoti izmantojams sastāvs 2. Otrreizēji izmantojams sastāvs

Industrijā jaunu izstrādājumu ražošanai priekšroka tiek dota atkārtoti izmantotiem materiāliem. Tie atbilst ugunsdrošības normām un ražošanas prasībām, un iznākums cilvēkiem šķiet funkcionāls un izskatīgs. Šajā kategorijā mēs mērām, cik liela daļa no izstrādājumiem nepieciešamajām izejvielām ir augstas kvalitātes otrreizēji izmantoti materiāli.

piecu punktu ikona - fosilā co2 sastāvs 3. Fosilā CO2 saturs materiālā

Šajā kategorijā ir redzams paneļos ietvertais fosilā CO2 svars. Atšķirības veidojas no izejvielu veida un iegūšanas vietas, blīvuma, sastāva un atkārtoti izmantoto materiālu īpatsvara.

piecu punktu ikona - lietošanas ilgums 4. Izstrādājuma dzīves cikls

Mūsu ražotie kompozītpaneļi un plastikāta loksnes tiek izmantoti ilgu laiku. Atšķirībā no īstermiņa izstrādājumiem, ilgtermiņa materiāli veido lielu ieguldījumu resursu saglabāšanā. Šajā kategorijā tiek parādīts vidējais paneļu lietošanas ilgums. Atkarībā no materiālu īpašībām, dzīves cikls var būt gan mazāks par gadu, gan lielāks par 30 gadiem.

piecu punktu ikona - iespēja otrreizēji izmantot 5. Otrreizēja izmantojamība

Ļoti svarīgs ilgspējas aspekts ir vides aizsardzība, resursu taupīšana un atkritumu daudzuma samazināšana. Atšķirībā no otrās kategorijas “Otrreizēji izmantojams sastāvs”, šajā kategorijā tiek parādītas paneļu pārstrādes iespējas pēc tam, kad tie ir izmantoti. Piemēram, ir jau izstrādāta papīra un metāla otrreizējā pārstrāde. Dažās ražotnēs materiālus var atgriezt, tādējādi no tiem var ražot jaunus paneļus. Kompānija 3A Composites ir nonākusi pie slēdziena, ka termiska otrreizējā pārstrāde nav pietiekami ilgtspējīga, tāpēc tā nav iekļauta piecu punktu klasifikācijā. Mēs intensīvi strādājam ar partneriem, lai iedibinātu nākotnē orientētu otrreizējās pārstrādes ekonomiju ar noslēgtu ciklu un atzīstamu igtspējīgumu.

Katrā kategorijā var iegūt 3 punktus, un kopā var iegūt 15 punktus. Punktu daudzums tiek attēlots ar vairākām krāsām.

3A Composites piecu punktu misijas krāsas

Mums ir svarīga caurredzamība! Mēs ik gadu pārskatām izstrādājumu krājumu, lai novērtētu, kurus ražojumus var uzlabot. Mēs esam uzstādījuši mērķi, ka 2030. gadā lielākais pārdoto produktu apjoms sastāvēs no izstrādājumiem, kas saskaņā ar piecu punktu klasifikāciju ir ieguvuši vairāk par 7 punktiem.

3A Composites ražotie Dibond paneļi Proplastik piedāvājumā

DISPA® papīra plāksnes reklāmai iekštelpās

DIBOND® un NEOBOND® reklāmas materiālu salīdzinājums

SAZINĀTIES AR MUMS

    Proplastik logo